Bestilling av kart (bedrifter)

Bestilling av kart (bedrifter)

Vi kommer fra januar 2023 begynne å gjøre noe nytt her på vårt lille kartkontor. Vi skal nemlig begynne å lage kart på bestilling til bedrifter. 

Hva betyr dette oss? Det betyr at vi kan bruke den kunnskapen vi har opparbeidet oss gjennom flere år med å lage flere typer av kart.

Hva betyr det for deg? Det betyr at du som har et konferanserom, møtelokale eller lobby kan kontakte oss for å hjelpe deg. Vi kan lage kartet akkurat den størrelsen du vil ha det i. 

Vi ser for oss en slik prosess: 
1. Du kontakter oss og har et forslag til utsnitt. Du sender det over til oss. 
2. Vi utarbeider et forslag og viser det frem i et møte over video
3. Du kommer med tilbakemeldinger og vi jobber videre med den endelige versjonen
4. Du godkjenner den siste versjonen og vi leverer en trykkfil som kan leveres til leverandøren som skal gjøre den endelige monteringen av trykket. 

Ta kontakt med oss om dette er aktuelt for deg. Vi har i utgangspunkt tre ulike stiler vi jobber med. Stilen du ser på våre skikart, stilen du ser på våre tur og sykkelkart og stilen du ser på være skjærgårdskart

Hvis dette er noe du vil høre mer om kan du kontakte Daniel Andersson på 98838344 eller ved å sende en e-post til hello@dapamaps.com