Hva er GIS?

Hva er GIS?

GIS står for geografisk informasjonssystem og er et verktøy som brukes til å samle, lagre, analysere og visualisere geografisk informasjon. GIS-teknologi bruker geografisk informasjon, som er informasjon som er knyttet til steder og omgivelser, og kombinerer det med annen informasjon for å gi verdifull innsikt og støtte for beslutninger. GIS kan brukes i en rekke bransjer og applikasjoner, fra byplanlegging og miljøovervåking til ressursforvaltning og nødhjelpsarbeid. Ved å bruke GIS-teknologi kan man få bedre forståelse av komplekse sammenhenger mellom geografisk informasjon og andre variabler, og bruke denne innsikten til å ta bedre beslutninger.

I Dapa Maps bruker vi kun QGIS sin applikasjon i tillegg til åpne datakilder. Når vi skal lage et kart på bestilling analyserer vi først hvilket behov kunden har og så setter vi sammen dataen med hjelp av GIS og QGIS. 

I tillegg har vi mye erfaring med hvilke fonter og vekting av farger som skaper det beste utgangspunktet for analyser over et gitt område.
Tilbake til bloggen