Østmarkas vandrende poet (Harald Bratland Carlsen) skriver et sted du ikke visste fantes i sin siste post - Dapa Maps

Østmarkas vandrende poet (Harald Bratland Carlsen)

Østmarkas vandrende poet (Harald Bratland Carlsen) skriver om et sted du ikke visste fantes i sin siste post


Han skriver blant annet: 

"Mens jeg skjenker meg en kopp fra termosen og skuer vestover - litt for tidlig for den fine solnedgangen man så ofte kan se herfra - funderer jeg litt på hvordan tidene skifter.

Arkeologene har fastslått at de aller eldste delene av grunnmuren på gården her kan stamme fra Håkon Håkonsons tid, altså omkring år 1250. Kanskje var det et herberge for reisende her den gangen? I de første skriftlige kilder som omhandler gården, biskop Øysteins jordebok, kan man lese at Nonneseter kloster var en av flere eiere av gården, men det finnes ingen holdepunkter for å si at det var noe klosterdrift her oppe.

Etter reformasjonen ble gården krongods. På 1600-tallet førte kongene store og dyre kriger som de finansierte blant annet ved å pantsette statens gårder til rike privatpersoner. Denne gården ble pantsatt en rekke ganger før den omsider gikk helt over i privat eie på 1660-tallet"Les hele teksten på Haralds nettside her

Følg Harald på Instagram her

Kjøp et av Haralds bilder her eller bli med ham på en tur i Østmarka

Tilbake til bloggen