Dapa Maps kartlegger lekeplasser i Oslo

Hei!

På oppdrag av Bymiljøetaten kartlegger vi i Dapa Maps lekeplasser rundt omkring i byen slik at kommunen skal ha enda bedre oversikt over alle lekeplasser som finnes i byen.


Hvorfor? 
Jo kommunen har veldig god oversikt over sine egne lekeplasser. Men ikke de private og ikke de uformelle. Derfor gjør vi i Dapa Maps dette arbeidet i samarbeid med Bymiljøetaten. 

Hvilke lekeplasser er vi på jakt etter?
Vi vil ha alle. Både de private der man tydlig ser at det er en lekeplass. og de uformelle der vi ser at barn trives og bruker et område eller en ting på sin måte. 

Det kan være: 
  • En akebakke
  • Et klatretræ
  • En vegg som barn spiller med ball på
  • En gunge 
  • En sklie
  • En privat lekeplass i en bakgård

Så hva kan du gjøre?
Jo du kan sende oss de lekeplassene du kjenner til som du vil at BYM skal ha i sin oversikt. 

Fyll i skjema under her slik at vi kan følge og lage en registering